Wat wilt u veranderen in uw organisatie?

 

Wendbaarder worden in uw reactie op de vraag van de klant? Uw werkprocessen opnieuw inrichten? Teams beter laten samenwerken? Of een nieuwe werkwijze introduceren?

Van nature ben ik analytisch en beschouwend. Ik duik een organisatie in, kijk en praat met mensen. De opbrengst orden ik, analyseer ik en toets ik vervolgens bij de betrokken partijen. Is het beeld herkenbaar, lijkt de analyse te kloppen?

Vanaf daar besluiten we samen hoe ik verder ga. Ik lever een advies, een plan van aanpak, of begeleid een proces waarin u en uw medewerkers zelf tot een aanpak, een gedragsverandering of nieuwe inzichten komen.